ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till ändamål att främja vetenskaplig undervisning och forskning genom att: – verka för att områdena (främst norra Djurgården-Frescati, Albano/Kräftriket, i anslutning till Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms Universitet samt Karolinska Institutet (gemensamt högskolorna) nyttjas för forsknings- och utvecklingsverksamhet, – medverka till att idustriella forsknings- och utvecklingsverksamheter samt forskarbostäder och serviceanläggningar av olika slag etableras inom de nyssnämnda områdena, – skapa förutsättningar för ett tvärvetenskapligt forsknings- och utvecklingssamarbete mellan högskolorna och i övrigt för ett vidgat gemansamt utnyttjande av de resurser som finns inom högskolorna och de därtill knutna forskningsinstituten och andra i anslutning till högskolorna etablerade verksamheter samt – stimulera och medverka till ökad samverkan mellan högskolorna och industrin.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Vetenskapsstaden/Stockholm Science City Foundation
Organisationsnummer:802014-9970
Adress:
  • Wenner-Gren Center
  • Sveavägen 166
  • 11346 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-52211040
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS