ÄNDAMÅL

Av räntan skall årligen 10% läggas till kapitalet. Återstoden av den årliga räntan skall efter ansökan hos Direktionen tilldelas äldre adlig dam, född av adliga föräldrar och vilken är i behov av ekonomisk hjälp. Sökande bosatt i Kronobergs län ägerföreträdesrätt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Överstelöjtnant Gustaf Schenfelts Fond
Organisationsnummer:802008-0068
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS