ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen skall, sedan en femtedel därav lagts till kapitalet, användas till försköning av Broby samhälle enligt kommunalfullmäktiges beslut. Den försköning, som här avses, skall vara av bestående framtida värde, varför erforderlig hopsamling under flera år av härför disponibla avkastningsmedel skall äga rum. Avkastningen får således icke användas för vanliga underhållsarbeten o.d., som kunna beskostas genom skattemedel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Överste och Fru Adolf Johnssons minnesfond för Östra Broby församling
Organisationsnummer:802401-9948
Adress:
  • SEB, Private Banking Stiftelser
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7635000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS