ÄNDAMÅL

Understöd utdelas till patienter som behandlats på Konung Gustaf V:s Jubileumsklinik i Göteborg och äro i behov av ekonomiskt stöd för hälsans fortsatta vårdande eller annan anledning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Överläkare Fredrik von Bergens Minnesfond
Organisationsnummer:857202-9869
Adress:
  • SEB
  • Institutioner & Stiftelser
  • 405 04 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-622516
E-post:info@goteborgslakaresallskap.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 246 914 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS