ÄNDAMÅL

a) att genom ett årligt personligt stipendium (som kan sökas) belöna eller främja en gärning som under innevarande (eller närmast föregående) året bidragit eller bedöms bidra till spridningen av den objektiva Sanning som finns i Katolska Kyrkan om den ursprungliga Kristendomen. b) att genom ett årligt personligt (direkt) ekonomiskt bistånd eller stöd åt ”de allra fattigaste av de fattiga” – t.ex. en ensamstående gravid kvinna och hennes ofödda barn, eller särskilt utsatta barn – lindra fattigdom, sjukdomar eller konflikter som relativiseringen av ovannämnda Sanning i det tredje årtusendet orsakar. Stiftaren utesluter dock inte indirekt hjälp genom i princip katolska familjer eller organisationer – t.ex. Moder Teresas Systrar (Missionaries of Charity) – som varken har avlönade anställda eller samlar på förmögenhet i samband med sin hjälpverksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Veritatis Missio
Organisationsnummer:802477-4518
Adress:
  • Laszlo C. Remenyik
  • Generalsgatan 72
  • 602 31 Norrköping
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:120 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS