ÄNDAMÅL

Avkastningen av stiftelsen skall användas för att bereda behövande sjuka vård vid i första hand Sophiahemmet i Stockholm och i andra hand, om Sophiahemmet upphör med sin verksamhet eller övertages av staten eller landstinget, annat privatsjukhus i Stockholm. Om privatsjukhus i Stockholm inte längre skulle finnas har styrelsen för Skandinaviska enskilda Banken att avgöra huru avkastningen skall fortsättningsvis användas. Ändamålet skall dock alltjämt vara att främja vård av behövande sjuka personer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Vera Wahlins fond
Organisationsnummer:802008-0993
Adress:
  • SEB Wealth Management Institutioner & Stiftelser ST S3
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7635000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS