ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att utan vinstsyfte driva en skola, fristående med enskild huvudman, enligt de lagar, förordningar och bestämmelser som vid varje tidpunkt gäller för svensk grundskola. Verksamheten skall i sin helhet finanieras av de medel som erhålls från företagen och organisationer, stat, kommun, myndigheter samt genom gåvor och donationer. Undervisningen skall vila på de i skollagen fastställda grunderna. Styrelsen har vid utformningen av skolplan i uppdrag att iaktta av offentliga myndigheter fastställda bestämmelser som vid varje tidpunkt gäller för svensk skolundervisning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Äventyret
Organisationsnummer:802426-2159
Adress:
  • Slagfjädergatan 9
  • 72338 VÄSTERÅS
Telefonnummer:072-200 36 03
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS