ÄNDAMÅL

Stiftelsen VBG-SLK har till ändamål att främja social och annan välfärd för de anställda vid VBG AB och dess dotterbolag. Som ett led i uppfyllelsen av detta ändamål skall stiftelsen genom förvärv och innehav av aktier i VBG AB, verka för att företagets fortbestånd tryggas. Utöver det i första stycket nämnda ändamålet skall stiftelsen, i mån av möjlighet, också verka för att Sveriges nägringsliv främjas. De i andra stycket nämnda aktierna får inte av stiftelsen överlåtas eller på annat sätt avhändas stiftelsen. De får inte heller pantsättas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen VBG-SLK
Organisationsnummer:862500-5080
Adress:
  • Box 1216
  • 462 28 Vänersborg
Telefonnummer:0521-277700
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:16 915 892 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS