ÄNDAMÅL

Stiftelens ändamål ska vara att stärka kulturen i Sverige och framförallt i Morabygden. Det ska ske genom att ge konserter och operaföreställningar, genom undervisning och stipendieutdelning till sångare och musiker samt genom annan verksamhet som är förenlig med stiftelsens ändamål. Stiftelsen får bedriva näringsverksamhet, hyra och äga lokaler samt ta emot bidrag och donationer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Vattnäs Konsertlada
Organisationsnummer:802426-7984
Adress:
  • Litorinavägen 22
  • 181 66 LIDINGÖ
Telefonnummer:076-761 24 03
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:470 348 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS