ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att i den omfattning och på de villkor stiftelsens styrelse bestämmer bidraga till kostnaderna för bärgning, slutligt omhändertagade och utställande av regalskeppet Vasa, upplysningsverksamhet kring Vasa samt övriga därmed sammanhängande åtgärder.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Vasa Rediviva
Organisationsnummer:802005-9781
Adress:
  • Mikael Råman
  • Ceciliagatan 14
  • 138 33 Älta
Telefonnummer:070-712 28 10
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS