ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, får användas till1. bidrag till personer inom länet med psykiskt handikapp för inköp av hjälpmedel, leksaker och dylikt såsom till exempel lekoteksleksaker att användas i terapeutiskt syfte.2. bidrag till personer inom länet med psykiskt handikapp för rekreation, lägervistelse, ferievistelse, konvalescentvård eller dylikt, som vederbörande av ekonomiska skäl inte har möjlighet att annars bekosta.3. bidrag till personer inom länet med psykiskt handikapp, som erhåller eller erhållit vård eller omsorg av Värmlands läns landsting och som har behov av ekonomiskt stöd för att fungera utan institutionsvård.Avkastningen får inte användas för ändamål som skall bekostas med allmänna medel eller till bestridande av utgifter i den del dessa skall täckas av medel från allmän försäkringskassa.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Värmlands läns landstings sociala samfond
Organisationsnummer:802480-9348
Adress:
  • Landstinget i Värmland
  • 651 82 KARLSTAD
Telefonnummer:054-61 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:125 461 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS