ÄNDAMÅL

Ränteavkastningen, avrundad nedåt till närmaste 25-tal kr, skall årligen utdelas som stipendium till en i studentexamen godkänd manlig abitruent som ådalagt fosterlandskärlek, ett redligt och öppet sinnelag, föredömligt kamratskap samt i övrigt en hedrande vandel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Varer Svenskes stipendiefond
Organisationsnummer:802480-4869
Adress:
  • Karlstads kommun, Redovisningsenheten
  • 651 84 KARLSTAD
Telefonnummer:054-540 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:30 412 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS