ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att vårda och bevara de fastigheter som överlåtes till Stiftelsen samt att likaledes vårda, bevara och i möjlig mån utöka de samlingar av maskiner, redskap och föremål som överlåtes till Stiftelsen. Följande fastigheter ingår i överlåtelsen: Burs Vanges 1:2 och 1:4, Burs Sigdes 1:39, Burs Hummelbos 1:6 och 1:12. Dessutom ingår en fiskebod stående på Burs Hummelbos 1:7 med servitut till Burs Hummelbos 1:6.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Vanges Museigård
Organisationsnummer:834002-1016
Adress:
  • Arne Pettersson
  • Järnvägsgatan 49
  • 62146 Visby
Telefonnummer:070-591 80 07
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS