ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att vårda och bevara de fastigheter som överlåtes till Stiftelsen samt att likaledes vårda, bevara och i möjlig mån utöka de samlingar av maskiner, redskap och föremål som överlåtes till Stiftelsen. Följande fastigheter ingår i överlåtelsen: Burs Vanges 1:2 och 1:4, Burs Sigdes 1:39, Burs Hummelbos 1:6 och 1:12. Dessutom ingår en fiskebod stående på Burs Hummelbos 1:7 med servitut till Burs Hummelbos 1:6.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Vanges Museigård
Organisationsnummer:834002-1016
Adress:
  • Rolf Öström
  • Burs Kärne 659
  • 523 49 STÅNGA
Telefonnummer:070-3781958
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS