ÄNDAMÅL

Att förvalta medel som avsatts till stiftelsen samt att disponera dessa medel enligt nedan angivna grunder: Anslag av stiftelsens medel skall beviljas för sociala ändamål till fromma för anställda vid bolaget. Sådana sociala ändamål är exemplevis lämnande av understöd åt sjuka och behövande, beredande av yrkesutbildning eller studiestipendier, anskaffande av semesterhem eller beredande av semestervistelse, uppförande av lokaler för förenings- och ungdomsverksamhet vid företaget samt lämnande av understöd till förbättrande av bostads- och levnadsförhållanden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Vallviks Bruk AB soc. fond
Organisationsnummer:886000-5720
Adress:
  • Vallviks Bruk AB
  • 820 21 VALLVIK
Telefonnummer:0270-620 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:730 428 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS