ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall äga och förvalta fastigheten och upplåta den företrädesvis till bosatta, såväl fast boende som fritidsboende, inom förutvarande Vallby församling som samlingslokal samt årligen utdela högst en tiondel av Stiftelsens kapital jämte avkastningen av Stiftelsens förmögenhet till välgörande och allmännyttiga ändamål, till såväl fysiska som juridiska personer samt organisationer eller verksamheter inom företrädesvis förutvarande Vallby församling. Verksamhet som kan komma ifråga för anslag skall vara inriktad mot ungdom, idrott, kultur eller på annat sätt främja bygdens och dess innevånares utveckling t ex genom studier och boende. Stiftelsen ska äga rätt att försälja fastigheten för att därefter förvalta erhållet kapital enligt stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Vallby Sparbanks Minnesfond
Organisationsnummer:802425-3703
Adress:
  • Nisse Nilsson
  • Vallby Norrväg 11
  • 276 56 Hammenhög
Telefonnummer:070-8977537
E-post:orsabirders@hotmail.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS