ÄNDAMÅL

Fondens avkastning disponeras så att den kommer kroniskt sjuka inom Stora Kils socken till godo för sådan speciell vård och förseende med sådana specialla hjälpmedel som erfordras för underlättande av deras livsföring i hemmet. Enligt Kammarkollegiebeslut 2017-08-25 ändras ändamålet till: Fonden används för bidrag till kroniskt sjuka inom Stora Kils socken i Kils kommun för täckande av vårdkostnad och kostnad för speciella hjälpmedel som kan underlätta livsföringen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Valfrid och Astrid Haglunds fond
Organisationsnummer:873202-3174
Adress:
  • Region Värmland
  • Regionens hus
  • 651 82 KARLSTAD
Telefonnummer:010-831 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:631 757 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS