ÄNDAMÅL

Fonden skall hava till ändamål att bereda behövande sjuka helt eller delvis kostnadsfri vård å Falköpings Lasarett. I de fall, då specialbehandling, vilken ej kan erhållas å lasarettet i Falköping, kan vara erforderlig och vilken behandling kan antagas leda till förbättring i den sjukes hälsotillstånd, må ävenledes understöd utgå till bestridande av kostnaderna för dylik specialbehandling. Vidare skall i första hand personer som lider av kräft-, njur-, hjärt-, ögon- och reumatiska sjukdomar komma i fråga. Av den årliga avkastningen skall företräde ges åt patienter från Falköping och Åsle kommun. Dessutom skall av fondens avkastning varje år till Folkskolestyrelsen i Falköping överlämnas Tvåhundrafemtio /250:-/ kronor, för vilket belopp – i samråd med i stadens skolor verksamma lärarekrafter – skall inköpas sportsaker, sparkstöttingar, skridskor, kälkar eller andra för vinter – eller eventuellt sommarsport – användbara saker. De sålunda inköpta sakerna utdelas till jul till skolbarn, som under året visat godhet och barmhärtighet mot djur, eller till barn, som då det sett något djur lida eller svälta, underrättat vederbörande djurskyddsförening eller polismyndighet härom. Skulle barn, som gjort sig förtjänt av gåva enligt de givna bestämmelserna, vara i behov av kläder eller skodon, må dylika persedlar i stället inköpas och utdelas. I den mån förenämnda 250:- kronor icke skulle åtgå för ovan angivna ändamål, skall restbeloppet överlämnas till stadens djurskyddsförening – om sådan finnes – att användas enligt gottfinnande för det året; eljest till stadens polismyndighet för främjande eller belöning av djurskyddsvänlig handling.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Valborg Sundbergs sjukfond
Organisationsnummer:866000-7637
Adress:
  • Västra Götalandsregionen
  • Stiftelseenheten
  • 462 80 Vänersborg
Telefonnummer:031-630500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:584 944 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS