ÄNDAMÅL

Medlens årliga avkastning skall disponeras så att 10 % lägges till kapitalet, högst 10 % användes för fondens förvaltning och återstoden användes till vetenskaplig forskning inom Sverige för bevarande av gen- och artbestånd inom det svenska kulturlandskapet, med särskild hänsyn till hotade växtarter, odlingsformer och djurraser. Föreligger synnerliga skäl må även fondens kapital ianspråktagas för angivna ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Väktarfonden och Nils Dahlbecks Minne
Organisationsnummer:802411-3931
Adress:
  • Ulriksdals Slott
  • 170 81 SOLNA
Telefonnummer:08-6247400
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS