ÄNDAMÅL

Stiftelsens uteslutande ändamål är att äga och förvalta samt att återställa och åt eftervärlden bevara vadboden i ursprungligt skick.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Vadbodens Vänner
Organisationsnummer:867800-7546
Adress:
  • Claes Sörenson
  • Svängvägen 6
  • 183 57 Täby
Telefonnummer:070-558 5860
E-post:claes.sorenson@gmail.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS