ÄNDAMÅL

Med denna min donation afser jag att bereda mindre bemedlade, unge män, hvilka egna sig åt köpmansyrket, tillfälle att för inhemtande af kunskap i respektive lands språk å ort och ställe, uppehålla sig i Tyskland, England eller Ryssland. [–] Årliga räntan skall hvartannat år läggas till kapitalet och hvartannat år, sedan årliga räntan stigit till minst Femhundra kronor, användas för ofvanskrifne reseunderstöd. Sådant må icke utdelas till någon med mindre än Femhundra kronor per gång, och finnes ej hinder för att understöd två gånger å rad meddelas till samma person. [–] Reseunderstöd må icke tilldelas någon, som är öfver trettio år och erfordras derjemte att mottagaren skall vara anställd i affär i Landskrona och hafva tillhört samhället minst tre år. För det fall ingen sökande uppfyller kravet att vara anställd i affär i Landskrona får reseunderstöd i andra hand utdelas till personer som på annat sätt visar intresse för affärsyrket Enligt Kammarkollegiets beslut 1980-08-05, dnr 24-1481-78, kan även kvinnor vara behöriga att söka och inneha stipendier ur stiftelsen. Enligt Kammarkollegiets beslut 1998-12-01, dnr 430-7643-98, har ett tillägg gjorts i ändamålet. Enligt Kammarkollegiets beslut 2010-08-23, dnr 430-3023-10, får stiftelsen förbruka kapital och ränta för stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen v. konsul Gustaf Lindegrens resestipendiefond
Organisationsnummer:802481-9735
Adress:
  • Landskrona Stad, Ekonomiavdelningen
  • 261 80 Landskrona
Telefonnummer:0418-47 00 50
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS