ÄNDAMÅL

Räntan skall årligen utdelas till medellösa och behövande fruntimmer, ogifta eller änkor efter män av nämnda ätter, uti tre högst fyra pensioner, allt efter kapitalets ränteavkastning och direktionens beprövande. Skulle inga medellösa fruntimmer finnas uti en eller två av dessa ätter, må pensionerna utdelas till dem, som äro i behov därav, även om två eller tre pensionärer skulle tillhöra samma ätt, och få pensionerna behållas så länge behovet fortfar. Om ingen medellös och behövande änka ellerogift fruntimmer finnes av nämnda ätter och namn, må pension kunna tilldelas behövande fruntimmer, som på mödernet härstamma från någon av samma ätter v. Düben, Tersmeden eller Lallerstedt, eller ock i sista hand någon i nöd varande manlig individ av dessa ätter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen V.Dübens-Tersmeden-Lallerstedtska Fonden
Organisationsnummer:802408-2680
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS