ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att direkt, genom helägd eller delägd juridisk person främja landets näringsliv med särskilt avseende på näringslivet i Hagfors och Munkfors kommuner, och därvid medverka till tillskapandet av nya verksamheter i Hagfors och Munkfors kommuner.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Uvån
Organisationsnummer:872800-5037
Adress:
  • Hagfors kommun
  • 683 80 HAGFORS
Telefonnummer:0563-185 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:50 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS