ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja åtgärder som bidrar till att utveckla arbetsmarknaden och stärka det nordiska samarbetet för i första hand de nordliga delarna av Finland, Norge och Sverige. Stiftelsen skall uppnå sitt ändamål genom att: – på uppdrag av avtalsparterna enligt punkt två i dessa stadgar och mot ersättning utveckla, organisera och genomföra utbildningar; stiftelsen får därvid bl. a. tillhandahålla utbildningar som leder till förbättrad rörlighet på arbetsmarknaden i Finland, Norge och Sverige och utbildningar som är behörighetsgivande för arbete eller utbildning i dessa länder, – på eget initiativ och mot ersättning kunna utveckla och organisera utbildning samt konsultation och andra liknande tjänster som hör till utbildningverksamhet även för andra uppdragsgivare än avtalsparterna enligt punkt två i dessa stadgar; stiftelsen kan därvid i partnerskap med andra aktörer i Finland, Norge och Sverige delta i projekt som främjar kunskapsspridning och utvecklar ländernas arbetsmarknad, – ta initiativ till andra aktiviteter som bidrar till stiftelsens ändamål, såsom gränsöverskridande projekt som leder till ökad internationalisering av verksamheten, – på uppdrag erbjuda boende och elevsocial verksamhet samt andra aktiviteter till elever vid stiftelsen, – driva versamheten utifrån olika gruppers behov så att kränkande behandling, diskriminering och trakasserier inte förekommer, samt – driva verksamheten utan vinstsyfte.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Utbildning Nordkalotten
Organisationsnummer:897600-5044
Adress:
  • Box 42
  • 957 21 ÖVERTORNEÅ
Telefonnummer:0927-751 00
E-post:info@utbnord.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:62 347 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS