ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att stödja och främja entreprenörer primärt i Malmö som genom att utveckla sin verksamhet skapar arbetstillfällen gärna inom stadens ”miljonprogramområden”. Stiftelsen skall verka för sitt ändamål genom att skapa en organisation, utan vinstintressen för enskild, vars verksamhet skall bestå i att tillhandahålla råd, tjänster, mentorer m m till entreprenörer i syfte att öka antalet arbetstillfällen. Stiftelsen ska medverka till att kapital kan anskaffas till dessa entreprenörsledda bolag genom utvärdering och erforderlig administration av dessa engagemang. Stiftelsen kan även verka för sitt ändamål genom att bedriva rådgivande verksamhet på kommersiella villkor – genom egna konsulter/anställda eller med hjälp av externa konsulter, kontaktnät – till i huvudsak nystartade bolag för att skapa arbetstillfällen. Stiftelsen kan även verka för sitt ändamål genom att ge bidrag till undervisning, eller utbildning som har koppling till entreprenörskap, främja vetenskaplig forskning inom detta område samt främja nätverk, kunskap m m inom detta område. Stiftelsen kan även verka för sitt ändamål genom att agera som rådgivande mentor och som konsult till enskilda personer, företag, institutioner, forskningsgrupper eller liknande samt att direkt eller indirekt tillhandahålla utbildning och undervisning för att främja entreprenörskap och skapa arbetstillfällen. Stiftelsen kan också ekonomiskt stödja entreprenörsledda företag med inriktning att skapa jobb, och eventuellt överskott av detta ska användas för stiftelsens syfte. Stiftelsen kan även genom investering av kapital i bolag eller på annat sätt engagera sig i verksamhet för att skapa arbetstillfällen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Uppstart Malmö
Organisationsnummer:802426-6747
Adress:
  • Humlegatan 4
  • 211 74 Malmö
Telefonnummer:070-9743519
E-post:jan-erik.bengtsson@tillvaxtmalmo.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS