ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen skall användas för utgivande av bidrag avseende hälsovård och sjukvård eller därav föranledda kostnader i sådana fall, då ersättning icke kan utgå av allmän sjukförsäkring eller av landstings- eller primärkommunala medel eller då ett komplement till sådan ersättning prövas erforderlig samt vid dödsfall och härav föranledda uppkomna svårigheter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Upplands organiserade lantarbetares hjälpfond
Organisationsnummer:802005-2349
Adress:
  • Stockholms läns Landsting
  • Box 22550
  • 104 22 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7374344
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS