ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja arkeologisk, kulturhistorisk, museal och kulturell verksamhet i anslutning till fornlämningarna i Uppåkra. Med sådan verksamhet förstås bl a arkeologiska undersökningar, information, utställningar, utbildning och andra aktiviteter som främjar fornhistorisk forskning. Stiftelsens verksamhet ska bedrivas med beaktande av såväl allmänhetens som den vetenskapliga forskningens intresse av de förhistoriska och historiska bosättningarna i Uppåkra. Stiftelsen ska verka för ökad kunskap om fornlämningarna och förståelse för värdet av dessa även i ett internationellt perspektiv.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center
Organisationsnummer:802426-3165
Adress:
  • Stora Uppåkravägen 101
  • 24593 Staffanstorp
Telefonnummer:0709-35 12 50
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS