ÄNDAMÅL

Att stödja kyrkligt arbete och mission i herrnhutisk anda, satt i tiden, som utövas av Evangeliska Brödraförsamlingen i Stockholm och dess Brödramission. Det kyrkliga arbetet och missionsverksamheten skall i framtiden utföras inom ramen för stiftelsens egen verksamhet, och att stiftelsen skall förvärva och förvalta en fastighet i Stockholm, där en kyrksal och därtill kommande lokaler inrättas och behålls för den kristna verksamheten i enlighet med ovan, och att avlöna församlingens präst, vilken skall vara prästvigd enligt den Evangelisk-Lutherska ordinationsformen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Unitas Fratrum
Organisationsnummer:802401-8296
Adress:
  • Sibyllegatan 13
  • 114 42 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6600907
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS