ÄNDAMÅL

Att förebygga och motverka missbruk, kriminalitet, våld, rasism och social utslagning bland barn och ungdomar. Speciellt skall betonas pilotprojekt, dvs områden där det saknas metoder och erfarenhet. Ideologiskt hämtar Stiftelsen Ungdomsvård inspiration från bl a Hasselarörelsen och Riksförbundet narkotikafritt Samhälle (RNS). Dvs en stram drogpolitik bör kopplas till offensiv ungdomsvård. Stiftelsen Ungdomsvård skall samarbeta med enskilda, föreningar och företag som stödjer stiftelsens strävanden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ungdomsvård (S.U.V.)
Organisationsnummer:802401-4378
Adress:
  • Brännkyrkagatan 25
  • 118 22  Stockholm
Telefonnummer:070-6023835
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS