ÄNDAMÅL

Utdelning ur fonden sker till idrottsförening med väl utvecklad ungdomsverksamhet, där pengar behövs för fortsatt verksamhet och där fullgjord prestation bedöms som god. Utdelning kan också ske till särskilt projekt, som anses viktigt för den framtida verksamheten. Mottagande förening får använda tilldelade medel efter egna idéer, men skall ha ungdomens bästa som mål och företrädesvis i åldersgrupper under arton år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ungdomens Idrottsfond i Kristinehamn
Organisationsnummer:874001-3266
Adress:
  • Anders Andersson
  • Ölme Prästgård 3
  • 681 94 KRISTINEHAMN
Telefonnummer:0550-334 26
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:449 303 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS