ÄNDAMÅL

[…] att utdela den behållna årliga avkastningen såsom stipendier åt musiker, som vilja ägna sig åt klassisk musik, och åt sångare, som vilja ägna sig å Opera. [..] Kungl. Musikaliska Akademiens styrelse, [..] skall vara verkställare av fondens ändamål och därvid äga bestämma stipendiernas antal och belopp samt den ordning, i vilken stipendierna skola sökas eller eljest efter styrelsens prövning utdelas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ulrika Rosencrantz stipendiefond
Organisationsnummer:802477-6877
Adress:
  • Kungl. Musikaliska akademien
  • Blasieholmstorg 8
  • 111 48 Stockholm
Telefonnummer:08-407 18 11
E-post:agneta.engblom@musakad.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS