ÄNDAMÅL

Enär för tillfället intet annat behof af hjelp finnes, har stiftaren härmed, oafsedt ofvanstående tillsvidare stadgat,… Då en gång detta understöd ej vidare skall utdelas, skall om behöfvande afkomling efter stiftaren finnes, lämpligt belopp tilldelas denna enligt ofvan, eljes fördelas årsräntan, sedan förvaltningsavgift och grafunderhåll gäldats, sålunda att hälften lägges till kapitalet till dess förökande och den andra hälften mellan stiftarens afkomlingar i lika delar. Skulle sådana ej finnas, gifves understöd åt behöfvande afkomling efter borgmästaren AE Ulrich, och derest sådan ej finnes, åt sådan afkomling efter statssekreteraren J Ulrich, dock alltid med iakttagande att den eller de ifrågakomna bära namnet Ulrich och äro i Sverige bosatta. Närmare slägting till stiftaren skall, vid eljest lika förhållanden, ega företräde framör fjermare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ulrichska släktfonden
Organisationsnummer:102016-1855
Adress:
  • Handelsbanken Kapitalförvaltning
  • Stiftelsetjänst
  • 106 70 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7011000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS