ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall en tiondel läggas till kapitalet. Återstoden skall användas till förmån för elever inom grundskolan i kommunen, företrädesvis för: a) belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärt studieintresse, b) belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, c) belöning eller uppmuntran till elev, som nedlagt omfattande och gagnande arbete i e1evråd eller i annan föreningsverksamhet inom skolan, d) studiebesök, studieresa, friluftsverksamhet, idrottstävling eller annat för elevernas gemensamt ändamål, e) förvärv av materiel för elevernas fritidsverksamhet inom skolan. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ulricehamns grundskolas samfond
Organisationsnummer:802482-1319
Adress:
  • Ulricehamns kommun
  • Höjdgatan 3
  • 523 86 Ulricehamn
Telefonnummer:0321-595054
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:197 301 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS