ÄNDAMÅL

Att förbättra omvårdnaden till svårt sjuka och döende patienter. Ekonomiska bidrag kan lämnas för att ge legitimerade sjuksköterskor som är medlemmar i SSF möjlighet att bedriva utvecklingsarbete i den direkta patientomvårdnaden, inhämta egna kunskaper (innefattar ej reguljär utbildning), sprida kunskap inom området och att utföra forskning som har med nämnda patienters omvårdnad att göra.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ulrica Cronés fond
Organisationsnummer:802405-5942
Adress:
  • Svensk Sjuksköterskeförening
  • Baldersgatan 1
  • 114 27 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6760452
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS