ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att i första hand bereda bostad samt i viss utsträckning, som för varje särskilt fall av stiftelsens styrelse avgöres, hjälp åt änkor efter personer, som i livstiden varit anställda vid Edeby och Sandviks egendomar i Ripsa socken, Södermanlands län. I andra hand skall stiftelsen ha till ändamål att bereda sådan förmån åt behövande personer med hemvist i nämnda socken, dock med företräde för den som, förutom att vara behövande, antingen varit anställd vid Edeby eller Sandvik eller är efterlevande familjemedlem till sådan person. Företrädesregeln skall, såvitt avser pensionärsbostad, som redan är upplåten till annan Ripsabo, ej gälla förrän bostaden blivit ledig.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ulla von Eckermanns Minne
Organisationsnummer:819001-0812
Adress:
  • Peacock
  • Sandvik Ripsa
  • 611 91 NYKÖPING
Telefonnummer:0155-24 07 77
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS