ÄNDAMÅL

Att som en forskningsstiftelse förvaltas av Uppsala universitets fondförvaltning, utanför den gängse förvaltningsmodellen för utiversitetets övriga donationer. Fonden ska förvaltas separat på så sätt att högsta möjliga avkastning uppnås genom placering i svenska aktier och värdepapper. Ett belopp som utgör åttio procent – eller det belopp som sedermera fastställs av statsmakterna för erhållande av skattefrihet – av donationens avkastning ska årligen under december månad delas ut av Uppsala universitet som ett vetenskapligt pris till en forskare med huvudsaklig nationell verksamhetsbakgrund inom ämnet organisk kemi, vilken gjort banbrytande forskningsinsatser inom detta område. Priset ska benämnas Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi. Priset ska delas ut efter beslut av universitetets rektor efter det att förslag till pristagare lämnats av respektive dekan för kemiska sektionen, farmaceutiska fakulteten samt medicinska fakulteten. Resterande avkastning ska tillföras donationens kapital.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ulla och Stig Holmqvists vetenskapliga pris i organisk kemi
Organisationsnummer:817607-0145
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 UPPSALA
Telefonnummer:018-4717500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS