ÄNDAMÅL

Avkastningen ska användas till kvalificerad, oftast forskningsbaserad, initiativverksamhet, men icke till investeringar i fasta anläggningar av olika slag. Framgångsrik förvaltning av fonden kan betyda att den årliga avkastningen står på tillväxt periodvis medan större insatser kan bli viktiga då och då. Det är donatorernas önskemål att betydelsen av initiativen får avgöra när anslag ska ges. Årligt nyttjande bör inte främjas. Med ”framtidsinriktad initiativverksamhet” avses kvalificerad och nyorienterande kunskapsutveckling inom områden som akademien finner viktiga att forskning och utvecklingsarbete startas/förstärks inom, för vidare utveckling av ”jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet ”till samhällets gagn (så som föreskrives i Akademins ändamålsparagraf). Med ett ”brett landsbygdsperspektiv” avses all den kunskapsbyggnad om utveckling av förhållanden i bygder utanför de egentliga större tätorterna- inklusive relationerna till dessa tätorter-, som kan främja bevarandet av en ekonomisk, socialt, naturskyddande och estetiskt tilltalande livsmiljö för de till jord- och skogsbrukets traditionella och nya produktioner knutna människor och företagen. Det är naturligt att sådan kunskapsutveckling även kommer att beröra människor och miljöer som inte direkt är sysselsatta i jord och skogsbruk. Kunskapsuppbyggande behandling av landsbygdens ”kulturfrågor” bör ses som en del av detta landsbygdsperspektiv, och inriktas på viktiga framtidsfrågor för kulturlivet som helhet på landsbygden inkluderande samverkan med de nära tätorterna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ulf och Greta Renborgs fond
Organisationsnummer:802479-0506
Adress:
  • Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin
  • Box 6806
  • 113 86  Stockholm
Telefonnummer:08-54547700
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS