ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att inom ramen för ett benediktinskt gemenskapsliv verka för ett fördjupat andligt och socialt liv inom Svenska Kyrkan. Genom att förvärva lämplig fastighet och i den – eller i anslutning till den – iordningställa gästrum och samlingsrum skall stiftelsen möjliggöra vistelse i lugn och läkande miljö för personer som är i behov härav för kortare eller längre tid. Närmast avses yrkesverksamma eller studerande människor, som drabbats av stress, men också sådana som för att fullborda en krävande arbetsuppgift behöver en tids stillhet och avskildhet. Personer, som på grund av chockartade upplevelser eller prövningar av skilda slag – dödsfall, skilsmässor, isolering i storstadsmiljö och liknande – är i behov av en tids återhämtning under gynnsamma förhållanden, skall även kunna ifrågakomma, liksom var och en som för någon eller några dagar vill samla nya andliga och kroppsliga krafter. Härutöver skall stiftelsen – gärna i samarbete med hemförsamlingens olika organ – möjliggöra anordnandet av samlingar med andligt och kulturellt innehåll samt över huvud taget söka stimulera inomkyrkliga och ekumeniska kontakter. Såväl kapital som avkastning får tagas i bruk för stiftelsens ändamål såsom det kommit till uttryck i stadgarna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen UFS-systrarna
Organisationsnummer:819500-2137
Adress:
  • Wendt
  • Nicandergatan 16
  • 645 31 Strängnäs
Telefonnummer:070-6427454
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS