ÄNDAMÅL

Samfonden avser att tillgodose behovet av diakonala hjälpinsatser av tillfällig och individuell art inom Uddevalla och Bäve församlingar. Av den årliga avkastningen av samfonden skall minst 10 % varje år läggas till kapitalet. Avkastning som ej disponeras skall reserveras till kommande år. Avkastningen får icke användas för ändamål som skall tillgodoses med allmänna medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Uddevalla och Bäve församlingars samfond för diakonal verksamhet
Organisationsnummer:802478-3386
Adress:
  • Box 262
  • 451 17 Uddevalla
Telefonnummer:0522-642100
E-post:uddevallapastorat@svenskakyrkan.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:156 221 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS