ÄNDAMÅL

Till vilohem för missionsarbetare och funktionärer, tillhörande Svenska Kyrkans Mission, samt i mån av utrymme, även för andra dylika. Förbehåll göres av tvänne friplatser för donator närstående missionsgrenar nämligen Sveriges Kristliga Föreningar av Unga Kvinnor (KFUK) och Kvinnliga Missionsarbetare, (KMA) båda med säte i Stockholm.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Tyringegården-Klövsjöstugan
Organisationsnummer:817604-8810
Adress:
  • Trossamfundet Svenska Kyrkan
  • Kyrkokansliet
  • 751 70 UPPSALA
Telefonnummer:018-169500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 094 663 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS