ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att på uppdrag av Statens Naturvårdsverk svara för viss fastighetsförvaltning av Tyresta nationalpark enligt gällande delegation, att på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län förvalta Tyresta nationalpark och Tyresta naturreservat enligt fastställd skötselplan och meddelande föreskrifter, att fördjupa kunskapen, informera och genomföra utbildning om natur och kultur i nationalparken och naturreservatet genom inventeringar, utställnngar, trycksaker, föreläsningar, naturguidningar m.m., att svara för att byggnader och anläggningar i området används på bästa sätt för att främja nationalparkens och naturreservatets ändamål varvid byggnadernas kulturvärden skall beaktas, att i övrigt underhålla, sköta och vid behov utveckla anläggningar och verksamheter till gagn för nationalparken och naturreservatet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Tyrestaskogen
Organisationsnummer:815601-0624
Adress:
  • Tyresta by
  • 136 59 HANINGE
Telefonnummer:08-7410876
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:87 122 725 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS