ÄNDAMÅL

Avkastningen skall tilldelas följande medlemmar av min och min hustrus släkt, därest de skulle komma i behov därav, nämligen Fru Ida Palme, Fru Helga Svensson, Major Ludvig von Hedenberg, Fru Minna Lundwall och Fru Gerd Grönvall, född von Hedenberg,samt deras ävensom min avlidna syster Fru Hilma Lindgrens avkomlingar i rätt nedstigande led.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Tyra och Gustaf Svenssons släktfond
Organisationsnummer:102016-1707
Adress:
  • Handelsbanken Stiftelsetjänst
  • 106 70 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-701 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS