ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att bedriva verksamhet för barn, ungdom och vuxna i behov av själslig vård i form av läkepedagogik, socialterapi och omsorg. Verksamheten skall omfatta boende, skola och dagcenter. Stiftelsen får lämna ekonomiskt bidrag eller lån samt teckna borgen för följande ändamål. Nämligen vård och fostran av barn, undervisning och utbildning, vetenskaplig forskning samt konstnärlig verksamhet. I första hand bör bidrag av nämnda slag avse understöd av verksamhet, vilken liksom stiftelsens verksamhet har sin grund i Rudolf Steiners antroposofi. Ekonomiskt stöd som avses i första stycket får lämnas endast om därmed enligt styrelsens bedömande inte åsidosättes förverkligandet av ändamålet i 3:dje paragrafen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Tunaängen
Organisationsnummer:815600-9725
Adress:
  • Skarpskyttevägen 25
  • 153 36 JÄRNA
Telefonnummer:08-551 730 41
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS