ÄNDAMÅL

Stiftelsen har som ändamål att utge bidrag till de boende vid Föreningen Tunabergs Gruppboende och tar över driften av gruppboendet från föreningen utöver den rena bidragsgivningen från och med den 1 juli 2019 eller den senare dag om de rättsliga förutsättningarna för detta föreligger. Stiftelsen ska drivas med tillämpning av den helhetssyn på människan som Rudolf Steiners antroposofi innefattar, d.v.s. att varje människa, förutom att hon präglas av arv och miljö, formas av sin individualitet som har sina rötter i en andlig värld samt som individ utvecklas genom ett livslångt lärande och dels på sikt och i samverkan med andra intressenter utveckla densamma till en gemenskap för olika åldrar innefattande korttidsboende, dagverksamhet med praktikplatser, familjerådgivning, utbildning, barnomsorg, terapibad samt restaurant, m.m.

Föreningen Tunabergs Gruppboende är nerlagd och därför har möjligheten att söka bidrag upphört.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Tunabergs Gemenskap
Organisationsnummer:802480-9934
Adress:
  • Tavestavägen 37
  • 15330 Järna
Telefonnummer:704385715
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS