ÄNDAMÅL

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja vetenskaplig forskning genom att stödja bruksmuseiverksamheten på Bruksområdet men även annan kulturverksamhet och andra åtgärder som syftar till att levandegöra bruksmiljön eller i övrigt till att bevara områdets kulturarv. Stiftelsen skall också verka för att Bruksområdet hålls tillgängligt för forskare. Stiftelsen skall tillgodose sitt ändamål främst genom finansiering av den kulturverksamhet som Myntkabinettet enligt gåvobrev avseende Föremålen har åtagit sig att bedriva på Bruksområdet. I den mån det därefter finns tillgängliga medel äger Stiftelsen också rätt att genom att utge stipendier och bidrag samt genom andra åtgärder verka för sitt ändamål. Om Myntkabinettet eller annan myndighet eller institution med erforderlig kompetens inte längre bedriver bruksmusieverksamhet på Bruksområdet skall Stiftelsens huvudsakliga ändamål vara att främja och stödja annan kulturverksamhet och andra åtgärder som syfter till att levandegöra bruksmiljön på Bruksområdet eller i övrigt till att bevara områdets kulturarv.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Tumba Bruk
Organisationsnummer:802424-4991
Adress:
  • PRI Stiftelsetjänst
  • Box 7504
  • 10392 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6790689
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS