ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall varaatt på olika sätt för allmänheten, i synnerhet barn och ungdom, med utgångspunkt i fyndet av Tuleboborgen i upplysande och aktivitetsskapande syfte levandegöra den epok under vilken borgen ägt bestånd;att med hjälp av Tuleboborgens lokalisering i det gamla gränsområdet mellan Sverige, Danmark och Norge fästa uppmärksamheten på de nordiska länderna, samspelet dem emellan samt deras plats i ett större europeiskt sammanhang;att verka för att på fyndplatsenför borgen, Sporred Tvärgården i Kållered (fastighetsbeteckning Spårred 1:18 i Mölndal), tillhörig Torsten Söderbergs Stiftelse, Göteborg, möjliggöra upprättandet av ett vetenskapligt centrum för forskning och studier kring framför allt i Västsveriges, särskilt gränslandets, äldre politiska, ekonomiska och kulturella historia samt – mera allmänt – de nordiska ländernas utveckling till nationella enheter samtatt som ett led i dessa uppgifter arbeta för att en partiell rekonstruktion av borganläggningen kommer till stånd, jämte fasta utställningar i anslutning till fyndet i syfte att belysa borgens funktion, såväl lokalt som i ett vidare perspektiv, med gränslandsområdet som utgångspunkt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Tuleboborgen
Organisationsnummer:852000-9518
Adress:
  • Sporred Tvärgården
  • Box 81
  • 428 22 KÅLLERED
Telefonnummer:031-7950133
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:75 195 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS