ÄNDAMÅL

Fonden har bildats av tillgångarna i den per 31 december 1962 upplösta Gefle stads förening mot tuberkulos. Kammarkollegiet beslutade den om permutation den 21 januari 1977. Beslutet innebär således: Att vid disposition av fonden skall hänsyn tas till föreskrifterna för donationer i den utsträckning som finnes lämpligt, att av fondens årliga avkastning skall minst 1/10 läggas till kapitalet, att avkastningen skall användas till understöd och hjälp åt tuberkulossjuka och deras familjer hemmahörande i Gävle, att den del som ej åtgår för understöd och hjälp åt tuberkulossjuka får användas för samma ändamål som sociala centralnämndens 3:e samfond (handikappade och långtidssjuka) samt att avkastningen inte får användas till ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Tuberkulosföreningens Fond
Organisationsnummer:885000-9187
Adress:
  • Gävle kommun, KLK Ekonomi
  • 801 84 Gävle
Telefonnummer:026-17 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 736 817 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS