ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att avkastningen av kapitalet får användas för utgivande av kontanta bidrag företrädesvis till eftervård och återanpassning av barn och ungdom i Malmö kommun, som skadats genom missbruk av narkotika, alkohol eller andra berusningsmedel samt därjämte till förebyggande åtgärder för att motverka uppkomsten av sådana skador. 1/10 av årliga avkastningen skall läggas till kapitalet. Utdelning från fonden får inte ske till ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Trolles donation
Organisationsnummer:846500-8962
Adress:
  • Malmö Kommun
  • Stadskontoret, Donationer
  • 205 80 MALMÖ
Telefonnummer:040-34 11 32
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS