ÄNDAMÅL

Av avkastningen skall utdelas två stipendier. Stipendierna tillkommer i första rummet greve Gustaf Trolle Bondes Descendenter, utan afseende på Stånd, dervid afkomlingar efter Trolle Bondes Söner på manliga sidan, som bära namnet Bonde dock ega företräde, äfven om en sådan icke skulle kunna anses vara i något egentligt behof deraf- bland öfrige sökande är den som bäst behöfver ett sådant understöd dertill mäst berättigad; men i händelse ej någon af mina Descendenter skulle inom utsatt tid anmäla sig, till erhållande af Stipendium, som kommer att bortgifvas, må detta tilldelas annan vid förbemälte Läroverk studerande ynglig af Adelig börd, som vid sin ansökning företer tillförlitliga vitsord ej mindre om anlag för Studier, jemte flit, ordentlighet och ett godt uppförande, än äfven om behof af det sökta understödd.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Trolle-Bondeska Stipendiefonden
Organisationsnummer:802008-0845
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS