ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att äga och förvalta kårhus för de studenter som studerar vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Skinnskatteberg. Det ankommer också på Stiftelsen att verka för studenternas kulturella och sociala utveckling. Stiftelsen skall, i samråd med studenterna, tillse att kårhuset är ändamålsenligt för sin funktion samt att verksamheten stimulerar till kamratlig samvaro under trevliga former samt att kårhuset utgör en mötesplats för kontakter med bl.a. andra studentgrupper och näringsliv.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Tre Kolare
Organisationsnummer:802426-2183
Adress:
  • Lars Leonardsson
  • Spånkullen 11
  • 41677 Göteborg
Telefonnummer:031-48 54 09
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS