ÄNDAMÅL

Samfondens ändamål är att i första hand lämna ekonomiskt bidrag till behövande personer som är eller under längre tid varit medlemmar av Gröna näringens riksorganisation – GRO och/eller Trädgårdsnäringens Riksförbund och/eller Sveriges Handelsträdgårdsmästareförbund, eller till dessas familjemedlemmar och anställda, samt lämna bidrag till boendekostnader åt sådana. I andra hand kan jämväl bidrag utdelas till bidragsberättigad person, som uppmuntran för värdefull insats till gagn för landet trädgårdsnäring.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Trädgårdsnäringens Riksförbunds Bidragsfond
Organisationsnummer:802403-4814
Adress:
  • Hvilan Utbildning AB /Cecilia Randau
  • Kabbarpsvägen 126
  • 232 52 ÅKARP
Telefonnummer:040-463748
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS